You are here:  / Hobby i Rozrywka / CAŁKOWICIE NOWE PODEJŚCIE

CAŁKOWICIE NOWE PODEJŚCIE

Jest to zupełnie inna forma dyscypliny od stosowanych w przeszłości. Jeśli spojrzymy na nasze dzieciństwo, to wielu z nas skojarzy dyscyplinę z odczuciami negatywnymi, wręcz z poczuciem winy. Poczynając od czasów rewolucji przemy­słowej, rola rodziców związana była często z przemocą i za­dawaniem dziecku bólu. W dawnych czasach wielu rodzi­ców nie miało koniecznych umiejętności do sprawowania swych ról, często powielając wobec własnych dzieci to, czego sami doświadczyli (mimo iż jako dzieci nienawidzili takich za­chowań).

Gdy problem dyscypliny zostanie właściwie zrozumiany, nie będzie miejsca na zadawanie bólu, nie będzie potrzeby za­wstydzania czy zastraszania. Metody miłości stanowczej sta­nowią część składową wielkiego przełomu, jaki dokonuje się obecnie na całym świecie. Dobrzy rodzice postawy takie od­najdywali intuicyjnie, również w wiekach minionych, jednak zbyt rzadko były one opisywane w taki sposób, aby można było się ich nauczyć.

Miłość stanowcza oznacza poszanowanie dla dziecka, jest całkowicie pozbawiona przemocy, a jednocześnie jasno wska­zuje na to, że to rodzice podejmują decyzje. Jesteśmy przeko­nani, że metody te mogą spowodować prawdziwą rewolucję w wychowywaniu dzieci, ułatwiając i czyniąc znacznie bar­dziej przyjemnym kształtowanie młodych ludzi na osoby sil­ne, kochające i jednocześnie bezpieczne.