You are here:  / Hobby i Rozrywka / Gry uczniaki

Gry uczniaki

Gry uczniaki
Gry uczniaki są serią gier językowych w dwóch częściach, przeznaczoną dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Pierwsza części, skierowana do młodszych dzieci, zawiera wiele gier edukacyjnych, które możemy podzielić na kilka kategorii: Gry matematyczne, poznawcze, twórcze, logiczne, muzyczne, kuchenne. Niewątpliwą zaletą tej części, jak i całej gry uczniaki są profesjonalne nagrania lektorskie, także w językach obcych, wykonane całkowicie przez dzieci posługujące się tymi językami.
Tworzy to wśród dzieci motywację do nauki oraz chęć dorównania swojemu rówieśnikowi, co prowadzi do lepszych wyników w nauce.
Oczywiście nie możemy uszczuplać gier uczniaki tylko do roli edukacyjnej, fantastyczna oprawa graficzna sprawia, że oprócz nauki dostarczymy naszemu dziecku dobrą rozrywkę.
Druga część przeznaczona już dla nieco starszych dzieci. Zawiera gry edukacyjne o podobnych kategoriach, jak w części pierwszej. Różnicę robią natomiast nagrania lektorskie, wykonane przy udziale dzieci mówiące w swoim ojczystym języku np. Francuskim, angielskim czy niemieckim.